Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 91/6 położonej przy ul. Mazowieckiej w Miłakowie.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Przetargi
Wersja z dnia archiwalna

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 91/6 położonej przy ul. Mazowieckiej w Miłakowie.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIŁAKOWA

o g ł a s z a

 

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 91/6 położonej przy ul. Mazowieckiej w Miłakowie.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomość o powierzchni 1000,00 m2 z przeznaczeniem na cele rolne.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres 3 lat.

 

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr EL2O/00013543/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku wynosi netto120,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, pokój nr 21, godz. 9.00

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Ze względu na fakt, że więcej niż jedna osoba była zainteresowana dzierżawą ww. nieruchomości i osoby te złożyły wnioski o dzierżawę, przetarg został ograniczony do wnioskodawców.

Na dzień przed terminem przetargu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowana do przystąpienia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie się dowodem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo zwykłe). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatną dzierżawę. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego.

Do wylicytowanego czynszu rocznego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Dzierżawca ponosić będzie wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w szczególności koszty należności publicznoprawnych.

Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W wypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, umowa dzierżawy zawarta zostanie z uczestnikiem, który zaoferował kolejno najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawnego.

Osoby przystępujące do przetargu i zamierzające uczestniczyć w sposób bezpośredni w czynnościach związanych z przeprowadzeniem przetargu winny zachować zasady bezpieczeństwa ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzeganie powszechnie obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 878) w tym między innymi poprzez obowiązkowe zakrycie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy – ust i nosa.

 

Bliższych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 10 lub pod nr telefonu (089) 757 83 46 lub (089) 757 83 35.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu.

Załączniki