Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 338-1 i 361-7, ob. Miłakowo

Załączniki