Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2021

Informuję, że w związku ze wstrzymaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie naboru wniosków w ramach Programu „ Ochrona powierzchni ziemi – usuwanie azbestu” ze względu na przekroczoną alokację środków, wstrzymany zostaje nabór wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo na rok 2021.

Załączniki