Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO-IV-0120-102/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 marca 2017 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości sfinansowania przez Gminę Miłakowo deficytu budżetu w wysokości 195 184,00 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 r.