Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Komunikat Prezesa MPGK sp. z o. o. w Miłakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Miłakowie informuje, że na dzień 22 marca 2017 roku komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 22 lutego 2017 roku jest nadal aktualny i woda z sieci wodociągowej w miejscowościach Miłakowo, Polkajny, Klugajny, Pityny, Warkały, Warny, Bolity Stare, Głodówko, Stolno, Raciszewo Kolonia, Rycerzewo, Roje, Ponary, Miejski Dwór, Naryjski Młyn nie nadaje się do spożycia. Natomiast wodę można używać do celów sanitarnych.

W celu osiągnięcia prawidłowych parametrów jakości dostarczanej wody z SUW Miłakowo, podejmowane są następujące działania:

  • Na bieżąco pobierane są próby wody do badania mikrobiologicznego,
  • Filtry oraz wodę z ujęcia Miłakowo poddajemy działaniu chlorem oraz płukaniu wodą,
  • Zlokalizowano źródło bakterii, które staramy się zlikwidować. W tym celu planujemy wstawienie 2 zbiorników retencyjnych ze stali nierdzewnej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie wyłonienia firmy , która wybuduje zbiorniki.
  • W dalszej kolejności planowana jest generalna modernizacja Stacji Uzdatniania Wody polegająca na zautomatyzowaniu urządzeń aby wyeliminować czynniki zewnętrzne wpływające na jakość wody.
  • Nadal obowiązują punkty zastępcze wody pitnej:

* teren Miłakowo - dowóz wg harmonogramu,

* Miasto Miłakowo - 2 punkty poboru wody,

* na bieżąco po zgłoszeniu zapotrzebowania dla przedsiębiorstw z branży spożywczej

 

PREZES

inż. Jan Antochowski