Porządek Obrad XVI sesji nadzwyczajnej w dniu 30.12.2019

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XVI sesji nadzwyczajnej w dniu 30.12.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 29 Statutu Gminy Miłakowo, zwołuję XVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034;
  2. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2019 r.;
  1. Zamknięcie obrad.

Załączniki